Compromís amb l’empresa i el particular

Posem al seu abast un gran equip de juristes que ens permet oferir-li una àmplia oferta de serveis legals per defensar els seus interessos en tots els àmbits del dret.

Practiquem un estil diferent d’assessoria, detectem les necessitats dels clients i ens avancem en la implantació de solucions.

Serveis Palet Jurídic
 • Conflictes societaris.
 • Protecció socis minoritaris.
 • Societats familiars.
 • Concurs de Creditors.
 • Redacció i presentació de tot tipus d’al·legacions i recursos en l’àmbit administratiu
 • Defensa lletrada de recursos contenciosos administratius en totes les instàncies jurisdiccionals
 • Redacció d’informes i dictàmens en l’àmbit mediambiental
 • Tramitació d’autoritzacions i llicències mediambientals
 • Assessorament i tramitació de subvencions públiques
 • Assessorament jurídic en totes les fases de concursos públics i seguiment de la seva execució
 • Contractes Civils.
 • Procediments Monitoris i Canviaris.
 • Tramitacions d’incapacitat, emancipació i tutela.
 • Successions i Donacions.
 • Reclamacions de tot tipus de responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit i de tota mena d’accidents.
 • Reclamacions per negligència professional en els diferents camps.
 • Assessoria jurídica laboral.
 • Representació en conciliacions davant CMAC.
 • Representació en demandes o reclamacions judicials.
 • Recursos davant Organismes oficials.

Oferim assessorament integral, jurídic, econòmic i financer:

 • Assessorament preconcursal i concursal.
 • Refinançament i reestructuració deute.
 • Administració concursal.
 • Conveni creditors.
 • Responsabilitat administradors.
 • Llei de la Segona Oportunitat.
 • Reclamacions i defensa davant pràctiques fraudulentes d’Entitats Bancàries i financeres
 • Negociacions de reordenació de deutes en els àmbits financer i hipotecari.
 • Pactes successoris
 • Testaments
 • Reclamació de Llegítima
 • Partició hereditària
 • Liquidacions d’Herències
 • Responsabilitat de l’administrador.
 • Avaluació i seguiment de riscos penals de l’empresa.
 • Configuració de protocols per a empleats.
 • Blanqueig de capitals.
 • Confecció de tot tipus de contractes en l’àmbit immobiliari.
 • Desnonaments per impagament de rendes.
 • Impugnació acords Comunitats Propietaris.
 • Reclamació deutes de la Comunitat.
 • Accions de sanejament del comprador per vicis ocults.
 • Pactes en previsió de ruptura i capitulacions matrimonials.
 • Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials.
 • Mesures provisionals de divorci.
 • Modificacions de mesures definitives.
 • Reclamacions per impagament de pensions.
 • Reclamacions de règim de visites/guarda i custòdia.
 • Parelles de fet.
 • Serveis de mobilitat.
 • Serveis d’immigració:
  • Visat per a emprenedors.
  • Trasllats intra-empresarials.
  • Visat d’inversor (Golden Visa).
  • NIE
   • Sol·licitud NIE.
   • Certificat de ciutadà de la Unió Europea.
  • Estudiants:
   • Autorització inicial.
   • Pròrroga d’estada per estudis.
   • Autorització de treball per a estudiants.
   • Autorització de residència per a recerca de feina o inici d’un projecte empresarial.
   • Autorització de residència per a pràctiques.
  • Investigadors
   • Formació.
   • I+D+i
   • Autorització de residència per a investigadors.
  • Residència no lucrativa.
 • Reclamació de tot tipus de deutes i factures impagades. de todo tipo de deudas y facturas impagadas

Protecció de dades i privacitat RGPD:

Gestionem la normativa espanyola que garanteix i protegeix el dret fonamental de tota persona a la protecció de les seves dades personals en qualsevol etapa del seu tractament.

Tota empresa, organisme o individu que manegi dades de persones físiques (com a clients o empleats) té l’obligació d’aplicar les mesures de seguretat adequades per assegurar la seva intimitat.

El compliment de la normativa és una obligació que contreu qualsevol tipus d’entitat al manejar dades personals. És per això molt important que es compleixi amb el marc legal i la legislació, ja que es té responsabilitat legal sobre el processament d’aquesta informació.

Qualsevol infracció, lleu o greu, per una fallada de seguretat o un incorrecte maneig dels sistemes informàtics pot comportar una quantiosa sanció per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Compleix la teva empresa amb la normativa?

Si la seva empresa no compleix amb la normativa, podem ajudar-lo a implementar els nivells i mesures de seguretat necessaris segons el tipus d’informació que manegi.

Metodologia de treball:

Fase inicial:

 • Definir metodologia de treball.
 • Recollida de dades.
 • Identificació i assessorament en la confecció dels fitxers a registrar.

Fase de desenvolupament:

 • Creació i declaració dels fitxers en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
 • Elaboració de l’Informe d’Auditoria en els casos que sigui necessari.
 • Elaboració de tota la documentació relacionada amb el Document de Seguretat i annexos.
 • Definir i preparar tots els contractes de protecció de dades que calguin.

Fase final:

 • Presentació al client dels fitxers presentats.
 • Lliurament de l’Informe d’Auditoria en els casos que sigui necessari.
 • Lliurament de tota la documentació i clàusules per a empleats, clients, web, mail.
 • Lliurament de document de seguretat.
 • Lliurament de Pla d’acció i Recomanacions.

Manteniment:

Un cop elaborada i implementada la RGPD a la seva empresa ens encarreguem de realitzar un manteniment perquè la seva empresa compleixi sempre amb la normativa.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

Serveis jurídics

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?