Notícies

El primer tram aprovat de 5.000 milions d’euros, que serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració amb les entitats financeres, està dirigit a tots els autònoms i empreses de tots els sectors econòmics afectats pels efectes econòmics de la guerra de Rússia a Ucraïna, amb excepció del sector financer i d’assegurances. L’aval garantirà fins al 80% dels nous préstecs d’operacions sol·licitades amb import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. El termini per sol·licitar els avals finalitzarà l’1 de desembre de 2022.

L’informem que al BOE del dia 11 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució de 10 de maig de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 10 de maig de 2022, pel qual s’estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d’avals a finançament concedit a empreses i autònoms establerta pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

El primer tram aprovat de 5.000 milions d’euros, que serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial en col·laboració amb les entitats financeres, està dirigit a tots els autònoms i empreses de tots els sectors econòmics afectats pels efectes econòmics de la guerra de Rússia a Ucraïna, amb excepció del sector financer i d’assegurances.

A què es destinaran els avals?

Els avals es destinaran a garantir noves operacions de finançament concedides per les entitats financeres.

Quins requisits han de complir les empreses i els autònoms per poder sol·licitar els avals?

Que els autònoms i empreses no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin en el moment de sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO.

Quins percentatges garantirà l’aval?

L’aval garantirà fins al 80% dels nous préstecs d’operacions sol·licitades amb import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de deu anys.

Per a préstecs per un volum superior l’aval podrà garantir fins al 80% de l’import del crèdit per a pimes i autònoms i fins al 70% per a la resta d’empreses, si bé l’import total del préstec no podrà ser més gran que el 15% del volum de negocis anual mitjà total del beneficiari durant els tres últims exercicis, o del 50% dels costos de l’energia en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud del préstec.

Per a aquests préstecs l’aval coincidirà també amb el termini d’amortització de l’operació, que serà de fins a vuit anys.

Totes les operacions comptaran, a sol·licitud del deutor, amb un període de carència inicial del principal de dotze mesos i les entitats financeres hauran de mantenir obertes les línies de circulant dels seus clients fins al 31 de desembre de 2022. Així mateix, les entitats financeres hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels seus clients i no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Quan es podran sol·licitar els avals?

El termini per sol·licitar els avals finalitzarà l’1 de desembre de 2022.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?