Notícies

Els òrgans de gestió i administració de les persones jurídiques civils i mercantils podran celebrar-se amb caràcter excepcional en 2021 per mitjans telefònics, telemàtics o per escrit i sense sessió, encara que no estigui expressament previst en els seus estatuts.

Així ho contempla la Disposició final setena de el Reial decret llei 2/2021 de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que afegeix un apartat 4 a l’article 3 de Reial decret llei 34/2020.

L’àmbit d’aplicació és reunions dels òrgans d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, i de l’consell rector de les societats cooperatives, així com els seus òrgans delegats obligatoris o voluntaris. Els patronats de les fundacions tenen un tractament especial, ja que ja amb el Reial decret llei 34/2020 seves reunions telemàtiques estaven permeses en 2021, però faltava, com ara es fa, una previsió per celebrar les seves reunions per escrit i sense sessió.

Per a les reunions telemàtiques o telefòniques, l’autorització es fa dependre de que tots els integrants de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari d’l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cada un dels concurrents. Per a les reunions per escrit i sense sessió, serà potestat de el president per iniciativa pròpia o a sol·licitud de dos membres del òrgan

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?