Notícies

intel·ligència artificial, per ajudar en la cerca d’emissors de factures irregulars, és a dir, factures que no es corresponen amb treballs realment realitzats o amb béns lliurats. La lluita contra el frau fiscal en l’àmbit de la facturació irregular és un dels objectius de l’Agència Tributària per a 2021-2022. Els motius dels contribuents per cometre aquest tipus de frau són múltiples. Alguns d’ells són els següents: simular despeses per reduir la quota d’IVA a ingressar, o obtenir una devolució; justificar artificialment subvencions; organitzar trames amb diverses empreses involucrades que es beneficien d’aquesta facturació simulada o simular un millor compte de resultats de cara a obtenir millor finançament bancari.

L’informem que l’AEAT ha desenvolupat un projecte basat en la utilització de noves eines tecnològiques basades en intel·ligència artificial, per ajudar en la cerca d’emissors de factures irregulars, és a dir, factures que no es corresponen amb treballs realment realitzats o amb béns lliurats.

L’Agència Tributària explica aquest projecte de detecció de facturació irregular en l’Informe sobre els resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner de 2020.

Detecció de perfils d’empreses que emeten factures irregulars

S’ha desenvolupat un projecte basat en la utilització de noves eines tecnològiques basades en intel·ligència artificial, per ajudar en la cerca d’emissors de factures irregulars, és a dir, factures que no es corresponen amb treballs realment realitzats o amb béns lliurats.

La lluita contra el frau fiscal en l’àmbit de la facturació irregular és un dels objectius de l’Agència Tributària. Els motius dels contribuents per cometre aquest tipus de frau són múltiples. Alguns d’ells són els següents:

  • Simular despeses per reduir la quota d’IVA a ingressar, o obtenir una devolució.
  • Justificar artificialment subvencions.
  • Organitzar trames amb diverses empreses involucrades que es beneficien d’aquesta facturació simulada.
  • Simular un millor compte de resultats de cara a obtenir millor finançament bancari.

El projecte desenvolupat utilitza eines d’intel·ligència artificial per generar models predictius que facilitin la detecció d’emissors i receptors de factures irregulars. Aquests models podran fer costat al sistema tradicional de selecció, contribuint a reforçar la seva efectivitat.

Els objectius principals del projecte són:

  • Reforçar la detecció de frau i lluitar contra la competència deslleial de les empreses incomplidores respecte de les complidores.
  • Millorar l’eficiència en el control, en ajudar a enfocar l’activitat en els expedients amb més risc fiscal.

En aquest projecte s’ha treballat amb casos ja estudiats per l’Àrea d’Inspecció en exercicis anteriors. A partir de totes les dades disponibles, l’eina informàtica genera un model que es pot utilitzar per predir la probabilitat de frau en nous casos similars.

S’ha comprovat que les empreses que cometen aquest tipus de fraus s’agrupen en una sèrie de perfils amb algunes característiques comunes, per la qual cosa és possible generar models amb una capacitat d’encert alta. Els models predictius són una cosa viva, que contínuament cal recalcular amb els resultats dels nous casos, per la qual cosa aquest model de facturació irregular és una primera versió que periòdicament es modificarà per millorar-lo.

El model desenvolupat per a la detecció de facturació irregular no tracta de substituir els sistemes actuals de selecció basats en riscos i en l’experiència de les actuacions de control, sinó que els complementa i facilita la seva labor.

El projecte s’ha desenvolupat en 2020 i implantat en 2021

Durant l’any 2020 es va completar la fase de desenvolupament del model, i es van calcular els resultats de l’exercici 2018. El seu resultat teòric quant a capacitat de detecció va ser alt, per la qual cosa es va decidir passar a la fase d’explotació.

En 2021 s’han posat els resultats a la disposició de l’Àrea d’Inspecció per a les seves actuacions de control. Al mateix temps, s’està reentrenant el model amb més actes disponibles, i s’estan calculant els resultats del model per a l’exercici 2019.

Al llarg de 2021, amb els resultats derivats de les actuacions de control, es disposarà d’un primer balanç sobre l’aplicació pràctica del model per al seu ajust de cara al futur.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?