Notícies

Té l’oportunitat de modificar la base de cotització de l’Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 d’abril de 2021.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització pot modificar fàcilment i de forma telemàtica a través del sistema RED.

Li recordem que des del 2018-01-01, s’estableix que els autònoms poden canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any, triant una altra dintre dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici. Fins llavors, només es permetien 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent, i abans de el primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).

Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota des del 1 d’abril, hauran de realitzar el canvi a la base de cotització abans de l’31 de març. Data crucial per a milers de treballadors per compte propi que segueixen presentant caigudes superiors a l’60% en la seva facturació i que veuen en la seva quota mensual una despesa que llasta la rendibilitat del seu negoci. Altrament, amb tota modificació a la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament de el tercer trimestre, és a dir fins al juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

La sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom pot sol·licitar directament per l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari / contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització -autónomos.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?