Notícies

Es considera cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2 a qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de manca d’aire. Altres símptomes com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d’altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

El Ministeri de Sanitat presenta el document Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de l’COVID-19 a les empreses, que està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS -CoV-2).

La indicació per a la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de l’COVID-19 ha de ser prescrita per un facultatiu d’acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a l’efecte per l’autoritat sanitària competent.

El Ministeri de Sanitat va publicar l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, l’objecte és la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 per controlar la transmissió de la malaltia. La detecció precoç d’infecció per SARS-CoV-2 es farà mitjançant la realització d’una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) a tot cas sospitós d’infecció en les primeres 24 hores.

Es considera cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2 a qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de manca d’aire. Altres símptomes com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d’altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

L’OMS indica que la prova molecular (per Exemple, PCR) de mostres de l’Tracte respiratori el Recomana per a la identificació i confirmació de laboratori dels casos d’COVID-19, i és prioritza su Utilització enfront d’Altres Estratègies.

Pel que fa a les proves de diagnòstic mitjançant test ràpids, l’OMS, segons l’evidència actual, únicament recomana el seu ús per a determinades situacions i estudis, i amb fins d’investigació. Les tècniques de detecció ràpida d’antígens o anticossos no es consideren adequades per al diagnòstic d’infecció aguda.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?