Notícies

Entre altres novetats, la pròxima reforma de la Llei Concursal inclou un nou procediment especial per a microempreses senzill, ràpid, flexible, digitalitzat –en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles en línia o les vistes seran virtuals– i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. També es reforma el procediment concursal per a agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita en el conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, la qual cosa es produirà si el procediment dura més de dotze mesos per causa que li sigui imputable. Una altra de les novetats és la modificació en profunditat del procediment de segona oportunitat, dirigit a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs.

El Govern, a través del Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tret a tràmit d’audiència pública l’avantprojecte de llei de reforma de la Llei Concursal.

El projecte normatiu inclou la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència i introdueix altres reformes en l’àmbit concursal per disposar d’instruments àgils i eficaços que millorin els procediments d’insolvència i facilitin el manteniment d’empreses viables.

A grans trets i segons el Ministeri de Justícia aquestes són algunes de les novetats d’aquest text:

  • El text introdueix la figura dels plans de reestructuració empresarial, un instrument preconcursal dirigit a evitar la insolvència, o a superar-la, que incentiva una actuació primerenca i, per tant, amb més probabilitats d’èxit.
  • El deutor podrà determinar quins seran els creditors afectats pel pla de reestructuració i les execucions singulars dels béns i drets de l’empresa quedaran suspeses -fins a un màxim de dotze mesos- per facilitar la negociació del pla, la qual cosa permetrà a l’empresa continuar desenvolupant la seva activitat amb total normalitat.
  • La reforma inclou un nou procediment especial per a microempreses senzill, ràpid, flexible, digitalitzat -en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles en línia o les vistes seran virtuals- i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. Aquest procediment permetrà als deutors aconseguir un pla de continuació si l’empresa és viable o, en cas de no ser possible, els facilitarà una ràpida liquidació de l’empresa a través d’una plataforma en línia.
  • També es reforma el procediment concursal per a agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita en el conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, la qual cosa es produirà si el procediment dura més de dotze mesos per causa que li sigui imputable.
  • Una altra de les novetats és la modificació en profunditat del procediment de segona oportunitat, dirigit a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs, donant un nou impuls als qui desitgen tornar a emprendre o continuar amb la seva activitat econòmica sense el llast de deutes d’una iniciativa anterior. D’aquesta manera, sota unes certes condicions i subjectant-se a un pla de pagaments, es possibilita l’exoneració dels deutes sense necessitat d’una liquidació prèvia dels actius empresarials o de l’habitatge habitual del deutor.
  • Es modifica la Llei orgànica del Poder Judicial: com a complement necessari per a les mesures d’eficiència contingudes en l’avantprojecte, resulta imprescindible descarregar de competències als jutjats mercantils i a les seccions especialitzades de les audiències provincials. Per a aquestes mesures és necessària la modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial, per la qual cosa es presenta una segona reforma, com Llei orgànica, complementària a la de la Llei Concursal.

Aquesta reforma contempla, entre les mesures més destacades, que els jutjats dels casos sobre condicions generals de la contractació i sobre protecció dels consumidors i unes certes reclamacions en matèria de transports (retards d’aerolínies, equipatges, etc.) passin dels jutjats del mercantil als jutjats de primera instància.

Finalment, tornarà als jutjats del mercantil el coneixement del concurs de les persones naturals no empresàries.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?